In een droom is een beeld van een huis aangereikt. 

Dit huis is bedoeld om visionairs vanuit alle vakgebieden te verbinden, ondersteunen en inspireren, zodat hun bijdrage aan vrede en eenheid in de wereld vergroot wordt.Deze plek wordt genoemd het

Huis van de Vrede


 

Huis van de Vrede

> lees verder <
e-mail: info@huisvandevrede.nl  *  telefoon: 0575 - 785683